ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 01, 2010

ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಬಂತೋ ಬಂತು ಹೊಸ ವರುಷ..
ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲಿ
ಹೊಸ ವರ್ಷ ತರುವುದೆಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹರುಷ

ಬೆಳೆಯಲಿ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಗುಣ
ತೊಲಗಲಿ ದೂರುವುದನ
ಹೆಚ್ಚಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ದಿನ
ಕರಗಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಿರುವ ಕೊಬ್ಬಿನ ಘನ
ದೂರವಾಗಲಿ ಸೋಮಾರಿತನ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿ ಹೊಸತನ
ಮರೆಯುವ ನೋವನ್ನ
ಹಂಚುವ ನಲಿವನ್ನ
ಇನ್ನೂ ಉತೃಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನ ಬರೆಯೋಣ
ತುಂಬಿರಲಿ ಚೇತನ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ/ದಶಕದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು..

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: