ಬುಧವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 03, 2010

ನಾಳೆ ಬಸ್‌ನಲ್ಲೇ ಓಡಾಡಿ..

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಹನ ದಟ್ಟನೆಗೆ ಬೇಸತ್ತು "ಥೂ.. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಾಳು" ಎಂದು ಶಪಿಸದವರು ಬಹುಶಃ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ, ವಾಹನ ದಟ್ಟನೆಗೆ ಬೈದು, ಸರ್ಕಾರದೆಡೆಗೋ, ಸಂಚಾರಿ ಪೋಲೀಸರೆಡೆಗೋ ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಾಹನ ದಟ್ಟನೆ ಎಂಬ ನರಕ ಸದೃಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವೂ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಯೋಚಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

bus-hideeri

ಮುಂದೆ ಓದಿ

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: