ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ 23, 2009

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಆಂಗ್ಲ ಪದಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ?

ಸಮರಸ ವಿಶೇಷ ಅಂಕಣ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠದಲ್ಲಿ....

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಗಳನ್ನು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ) ಆಂಗ್ಲ ಪದಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ರೂಡಿಯೇ/ಬಳಕೆಯೇ? ಈ ರೂಢಿ, ಆ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ಕೊಡುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಓದುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜಟಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಿಸ್ಸಾರಗೊಳಿಸುತ್ತಾ? (dilute ಮಾಡುತ್ತಾ). ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು - ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಂಗ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯೇ? ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಂಗ್ಲ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಕನ್ನಡ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳಿಲ್ಲವೇ? ಹೀಗೊಂದು ಚಿಂತನೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ