ಬುಧವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21, 2009

ಒಗಟು ಬಿಡಿಸೋ ಜಾಣ,

2eggs

ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ೧೦೦ ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಯಿದೆ (ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ!), ಒಂದು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮಹಡಿ, ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಸಮ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. (ಇದು ಒಗಟು ಬಿಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಪೂರ್ವ ಮಾಹಿತಿ ಅಷ್ಟೆ! ಇದಕ್ಕೂ ಬಿಡಿಎ ನಿಯಮಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವೇನಿಲ್ಲ!). ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ತೆರಳಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರವಿದೆ. ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಬೇಕಷ್ಟೆ.

ಮತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ೨ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿವೆ (ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರವಂತೆ!) ಮುಂದೆ ನೋಡಿ

8 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: